• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانپیشنهاد

ویدیوهای صفحه به صفحه کلیک کنید
نمونه سوالات فصل به فصل 

دانلود رایگان نمونه سوال نوبت اول ریاضی پنجم دبستان

برای دانلود نمونه سوال ویژه دی ماه ریاضی پنجم دبستان کلیک کنید:

 

  دانلود نمونه سوال ویژه دی ماه ریاضی پنجم ابتدائی

نسبت و تناسب ریاضی پنجم

برای دانلود رایگان نمونه سوال فصل نسبت، تناسب و درصد ریاضی پنجم کلیک کنید:

دانلود رایگان نمونه سوال فصل نسبت، تناسب و درصد ریاضی پنجم

نمونه سوال فصل  آمار و احتمال  ریاضی پنجم

دانلود رایگان  نمونه سوال فصل  آمار و احتمال  ریاضی پنجم

کلیک کنید:

دانلود رایگان نمونه سوال فصل  آمار و احتمال ریاضی پنجم

آزمون اندازه گیری ریاضی پنجم 

برای دانلود رایگان آزمون اندازه گیری ریاضی پنجم  کلیک کنید: 

 

دانلود رایگان آزمون اندازه گیری ریاضی پنجم

آزمون تقارن و چندضلعی ها ریاضی پنجم 

برای دانلود رایگان آزمون تقارن و چندضلعی ها ریاضی پنجم  کلیک کنید:

دانلود رایگان آزمون تقارن و چندضلعی ها ریاضی پنجم


نمونه سوال اعداد اعشاری ریاضی پنجم دبستان

برای دانلود نمونه سوال اعداد اعشاری ریاضی پنجم دبستان کلیک کنید:

  دانلود نمونه سوال اعداد اعشاری ریاضی پنجم دبستان


نمونه سوال کسر ریاضی پنجم

برای دانلود نمونه سوال کسر ریاضی پنجم دبستان کلیک کنید:

  دانلود نمونه سوال فصل کسر ریاضی پنجم دبستان

دانلود رایگان  نمونه سوال فصل عدد و الگوهای عددی ریاضی پنجم

دانلود رایگان  نمونه سوال فصل عدد و الگوهای عددی ریاضی پنجم کلیک کنید:

دانلود رایگان نمونه سوال فصل عدد و الگوهای عددی ریاضی پنجم

کانال تلگرام ریاضی 1000

کانال ریاضی 1000